Events

07.11.2014

I Foro RIS3 Galicia-Rexión Norte / I Foro anual RIS3 Galicia – Región Norte

Presentación del proceso de elaboración de una estrategia RIS3 para la Eurorregión
Location: Parador de Baiona

Contact person
Comunidade de Traballo, Galicia-Norte de Portugal
galicia-nortept@xunta.es

I Foro RIS3 Galicia-Rexión Norte, organizado conxuntamente pola Axencia Galega de Innovación e a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, que se celebrará o vindeiro 7 de novembro no Parador de Baiona e que dará comezo o proceso de elaboración da Estratexia de Especialización Intelixente RIS3 conxunta para a Eurorrexión.

A Comisión Europea está a impulsar a cooperación transfronteiriza no ámbito das estratexias de especialización intelixente coa finalidade de desenvolver res postas coordinadas a desafíos comúns e acadar instrumentos de apoio á innovación máis eficaces e de maior alcance. A Estratexia RIS3 Galicia-Rexión Norte, que empezará a definirse no marco deste Foro, será unha peza clave a ter en conta para a captación de financiamento público para o desenvolvemento de actividades innovadoras no período 2014-2020.

A elaboración da estratexia RIS3 conxunta da Eurorrexión, que se desenvolverá a través dun proceso aberto e participativo, é unha oportunidade estratéxica para definir o noso futuro.


-> Programa del I Foro RIS3.