Events

27.10. - 28.10.2016
 
 

Trysil/Norway, 27 - 28 October 2016: 20 years anniversary of Inner Scandinavia

28 October 2016: Additional session "An Introduction to the AEBR"
Location: Trysil/Norway

Contact person
Mr. Erik Hagen, Interreg A Programme maanger
Hedmark Regional Administration
erik.hagen@hedmark.org

Interreg Sverige-Norge, grenseregionene Indre Skandinavia 1996-2016
20 års jubileumskonferanse i Trysil 27-28. oktober 2016

Det grenseregionale samarbeidet innenfor EUs program for Europeisk Territorielt Samarbeid, Interreg Sverige-Norge, har pågått over en 20 års periode fra 1996 til 2016.
Styringskomiteen for Interreg Sverige-Norge, grenseregionen Indre Skandinavia, invitere til 20 års jubileumskonferanse 27.-28. oktober 2016 i Trysil.

27. oktober
12:00 Lunsj
13:00 Velkommen v/ ordfører i styringskomiteen for Interreg A Sverige-Norge, delområdet Indre Skandinavia Anne Karin Torp Adolfsen
13:15 Jubileumsberetning - 20 år med Interreg i Indre Skandinavia. Dr. Prof. Eduardo Medeiros
14:00 Fikapause og Interreg A prosjektmesse
15:30 Lokal mat og kulturhistorie i SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal) – et ute-arrangement
19:30 Jubileumsmiddag

28. oktober
09:00 EU-Kommisjonen: European Policy for Cross Border Regions - Alina Mattisson Lax (bekreftet)
09:15 Norges regjering ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet - grenseoverskridende samarbeid som del av norsk europapolitikk
09:30 Sveriges regjering ved Näringsdepartementet -
09:45 Association of European Border Regions (AEBR) ved generalsekretær Martin Ramirez: The Future of Cross Border Cooperation in Europe
10:15 Fikapause og utsjekking
10:45 Grenseregionalt partnerskap – 20 år med Interreg – erfaringer med grenseoverskridende samarbeid
11:30 Lunch

Additional meeting 28th October “An introduction to the AEBR”

13:00 Welcome by the host Ms Anne Karin Adolfsen, County commissioner Hedmark Region

13:05 Martín Guillermo Ramírez, Secretary General of AEBR: An introduction to the AEBR.

13.30 Mr Erik Hagen, Interreg Programme Manager Hedmark Region OR Mr Lasse Juliussen, AEBR EC Member: Hedmark region experiences as a AEBR member since 2001. Input to policy developments and programme management.

13.40 General discussions.

13:50 Closing statements, Ms Anne Karin Adolfsen