Contact us

Aufruf Projekten im deutsch-tschechischen Grenzraum

Read more

Aufruf zur Einreichung von grenzüberschreitenden Projekten im deutsch-tschechischen Grenzraum im Rahmen des „Ersten Deutsch-Tschechischen Regionalforums“

Výzva k předkládání návrhů na přeshraniční projekty v německo-českém pohraničním prostoru v rámci „Prvního německo-českého regionálního fóra“

(Níže si prosím přečtěte text v němčině)

 

Veröffentlicht am 23. Oktober 2023

 

Ausgangslage

Der Fortschritt im Zusammenwachsen Europas zeigt sich besonders in den Grenzregionen. Es ist daher ein besonderes Anliegen der Bundesregierung, die Zusammenarbeit in den Grenzräumen zu verbessern.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Tschechien sind sehr eng und auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern hat sich in den letzten Jahren stetig intensiviert. Das Leben und Arbeiten über die Grenzen hinweg gehört für viele Menschen im deutsch-tschechischen Grenzraum zum Alltag, es hält aber auch heute noch einige Herausforderungen bereit, die sich z. B. aus rechtlichen oder verwaltungstechnischen Unterschieden ergeben.

Im deutsch-tschechischen Grenzraum gibt es einen Bedarf an Vernetzung und gemeinsamer Lösungsfindung für bestehende Probleme. Vor diesem Hintergrund veranstaltet das Auswärtige Amt eine Konferenz, die der Vernetzung der im deutsch-tschechischen Grenzraum aktiven Akteure verschiedener Ebenen sowie der Darstellung erfolgreicher grenzüberschreitender Projekte dienen soll: Am 30. November und 1. Dezember 2023 wird in Chemnitz das „Erste Deutsch-Tschechische Regionalforum“ stattfinden. Frau Bundesministerin Baerbock und der tschechische Außenminister Herr Lipavský haben hierfür die Schirmherrschaft übernommen. Die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) unterstützt das Auswärtige Amt bei diesem Vorhaben.

 

Ziel

Das Auswärtige Amt und die AGEG laden Akteur:innen aus dem deutsch-tschechischen Grenzraum ein, ihre Projekte auf dem „Ersten Deutsch-Tschechischen Regionalforum“ am 30. November und am 1. Dezember 2023 in Chemnitz vorzustellen.

Ziel dieses Aufrufs ist es, neun „Best Practices“ von Projekten zu identifizieren, die einen positiven Beitrag zur Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im deutsch-tschechischen Grenzraum beitragen. Die ausgewählten Projekte werden ihre Initiativen mit einem Konferenzstand im Rahmen der Road Show des Forums öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Auf diese Weise sollen erfolgreiche Beispiele für die Zusammenarbeit im deutsch-tschechischen Grenzraum sichtbar gemacht werden. Die ausgewählten Projekte können als Vorbilder für weitere Initiativen entlang der deutsch-tschechischen Grenze dienen. Das Regionalforum bietet zudem die Möglichkeit für die Projektträger:innen, sich auszutauschen, innovative Ansätze grenzüberschreitender Zusammenarbeit kennenzulernen und von den Erfahrungen anderer Grenzakteur:innen zu lernen. Gleichzeitig erhalten die Projekte die Gelegenheit, sich vielfältig auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene zu vernetzen.

Für die Teilnahme an der Konferenz werden den Projektträger:innen Transport- und Hotelkosten für max. zwei Personen erstattet.

Spezifisch richtet sich der Aufruf an:

 • Projekte aus unterschiedlichen Themenbereichen, z. B. Daseinsvorsorge und (soziale) Infrastruktur, Mobilität, Energie und Klimawandel, Gesundheit, Arbeitsmarkt, Bildung, Kultur, Tourismus, etc.;
 • Sowohl laufende als auch abgeschlossene Projekte;
 • Projekte mit einer grenzüberschreitenden, transnationalen oder interregionalen Dimension, wobei sich eine positive Auswirkung spezifisch auf den deutsch-tschechischen Grenzraum zeigen muss.

 

Kriterien

Folgende Kriterien werden der Auswahl zugrunde gelegt:

 • Räumliche Wirkung im Grenzraum: Das Projekt sollte seine Wirkung auf dem Gebiet des Projektträgers/der Projektträgerin im deutsch-tschechischen Grenzraum entfalten.
 • Personenbezogene Wirkung im Grenzraum: Das Projekt sollte entweder auf eine bestimmte Zielgruppe wirken oder die gesamte Bevölkerung im deutsch-tschechischen Grenzraum einbeziehen.
 • Wirkungsgrad: Das Projekt hat eine langfristige Wirkung im deutsch-tschechischen Grenzraum (über den Zeitraum des Projekts hinaus, falls dieses einmalig war).

 

Zielgruppe und Bewerbungsberechtigte

Mit diesem Aufruf sind alle Akteur:innen, die im deutsch-tschechischen Grenzraum in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit engagiert sind, zur Teilnahme eingeladen. Hierzu gehören u.a. Vertreter:innen von Regionen und Kommunen, Interreg-Projektpartner:innen, Verwalter:innen von Kleinprojektefonds, Vertrer:innen von Euroregionen, Vertreter:innen aus der Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft.

 

Bewerbung von Projekten

Zur Bewerbung füllen Sie bitte das Bewerbungsformular aus, das hier zu finden ist: Bewerbungsformular Aufruf AA-AEBR

 

Laufzeit des Aufrufs / Bewerbungsfrist

Der Aufruf läuft vom 23. Oktober bis zum 8. November 2023. Im Anschluss wählt die AGEG gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt die Projekte aus.

Das Ergebnis der Auswahl wird in der 46. Kalenderwoche kommuniziert.

Die ausgewählten Projekte stellen ihre Ergebnisse im Rahmen des „Ersten Deutsch-Tschechischen Regionalforum“ am 30. November und am 1. Dezember 2023 in Chemnitz vor.

 

Wichtige Informationen zur Ausstellung beim ersten deutsch-tschechischen Regionalforum

Veranstaltungsort: Wirkbau, Annaberger Straße 73, 09111 Chemnitz (Deutschland)

Ausstellungszeiten: Die “Road Show” startet um 11:30 Uhr am 30. November und endet um 14:00 Uhr am 1. Dezember 2023.

 

Ansprechpartnerinnen

Cinzia Dellagiacoma und Martina Möllering

info@aebr.eu oder c.dellagiacoma@aebr.eu

Telefonnummer: +49 1764 2090 666

Česká verze:

Výzva k předkládání návrhů na přeshraniční projekty v německo-českém pohraničním prostoru v rámci „Prvního německo-českého regionálního fóra“

Zveřejněno dne 23. října 2023

 

Informace o projektu

Pokrok v evropském mezinárodním sbližování je patrný zejména v příhraničních regionech. Je proto obzvláště důležité, aby se německá federální vláda soustředila na zlepšování spolupráce v příhraničních oblastech.

Vztahy mezi Německem a Českou republikou jsou velmi úzké a přeshraniční spolupráce mezi oběma zeměmi se v posledních letech stále zintenzivňuje. Bydlení či práce za státní hranicí je součástí každodenního života pro mnoho lidí v německo-českých příhraničních regionech, stále s sebou však přináší určité problémy, které bývají způsobeny například právními či administrativními rozdíly.

V německo-českém pohraničním prostoru je tak stále třeba navazovat kontakty a hledat společná řešení stávajících problémů. V této souvislosti pořádá německé ministerstvo zahraničí konferenci zaměřenou na propojování aktérů působících na různých úrovních v německo-českém pohraničním prostoru a na prezentaci úspěšných přeshraničních projektů. Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2023 se ve městě Chemnitz bude konat První německo-české regionální fórum. Tuto akci budou zaštiťovat německá ministryně zahraničních věcí Annalena Baerbock a český ministr zahraničí Jan Lipavský. Asociace evropských hraničních regionů (AGEG) podporuje německé ministerstvo zahraničí v tomto projektu.

 

Cíle projektu

Spolkové ministerstvo zahraničí a AGEG tímto zvou aktéry z německo-českého příhraničního regionu k účasti a prezentaci svých projektů na „Prvním německo-českém regionálním fóru“ ve městě Chemnitz ve dnech 30. listopadu a 1. prosince roku 2023.

Cílem této výzvy je identifikovat devět osvědčených projektů či příkladů dobré praxe, které pozitivně přispívají k rozvoji přeshraniční spolupráce v německo-českém příhraničním prostoru. Vybrané projekty představí své iniciativy veřejnosti na konferenčních stáncích v rámci „Road Show“ tohoto fóra.

Tímto způsobem budou zviditelněny příklady úspěšné spolupráce v německo-českých příhraničních regionech. Vybrané projekty poté mohou sloužit jako vzory pro další iniciativy podél německo-českých hranic. Regionální fórum rovněž nabídne předkladatelům projektů příležitost sdílet mezi sebou nápady, seznámit se s inovativními přístupy k přeshraniční spolupráci a poučit se ze zkušeností dalších aktérů. Projekty zároveň budou mít možnost různorodého networkingu na lokální, regionální, státní i evropské úrovni.

Za účast na konferenci budou předkladatelům projektů proplaceny náklady na dopravu a hotelové ubytování (maximálně pro dvě osoby).

Výzva je určena zejména pro:

 • projekty v různých tematických oblastech, např. ve službách obecného zájmu a (sociální) infrastruktuře, mobilitě, energetice a změně klimatu, zdraví, trhu práce, vzdělávání, kultuře, cestovním ruchu apod.;
 • jak probíhající, tak i dokončené projekty;
 • projekty s přeshraničním, nadnárodním nebo meziregionálním rozměrem a s pozitivními dopady na německo-české příhraniční regiony

 

Kritéria výběru

Pro výběr budou použita následující kritéria:

 • Územní dopady v příhraničních oblastech: Projekt by měl mít pozitivní dopady na území v německo-českém příhraničním regionu.
 • Sociální dopady v příhraničních oblastech: Projekt by měl buď pozitivně ovlivnit konkrétní cílovou skupinu, nebo celou populaci v německo-českém příhraničním regionu.
 • Trvající efektivita: Projekt by měl mít dlouhodobé dopady v německo-českém pohraničí (nad rámec projektového období).

 

Cílová skupina a způsobilí žadatelé

Touto výzvou jsou k účasti přizváni všichni aktéři podílející se na přeshraniční spolupráci v německo-českých příhraničních regionech. Patří mezi ně mimo jiné zástupci regionů a obcí, partneři projektu Interreg, správci fondů malých projektů, zástupci euroregionů, zástupci občanské společnosti, podnikatelé i akademici.

 

Přihlášení projektu

Pro přihlášení vašeho projektu prosíme vyplňte přihlášku, která je k dispozici na této internetové adrese: Bewerbungsformular Aufruf AA-AEBR_CZ

 

Přihlašovací období

Výzva k přihlašování projektů probíhá od 20. října do 8. listopadu. Následně AGEG, společně s německým ministerstvem zahraničních věcí zvolí vhodné projekty.

Výsledky výběru budou zveřejněny ve 46. kalendářním týdnu.

Vybrané projekty budou představeny v rámci „Prvního německo-českého regionálního fóra“ ve městě Chemnitz ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2023.

 

Důležité informace o exhibici stánků na prvním německo-českém regionálním fóru

Místo konání: Wirkbau, Annaberger Straße 73, 09111 Chemnitz (Německo)

Čas exhibice: „Road Show“ začíná v 11:30, 30. listopadu a končí ve 14:00, 1. prosince 2023.

 

Kontaktní osoby

Cinzia Dellagiacoma a Martina Möllering

info@aebr.eu nebo c.dellagiacoma@aebr.eu

Telefonní číslo: +49 1764 2090 666

 

Back to overview
Sign up for our newsletter
Stay in touch

  Become a member
  Have a voice in cross-border cooperation